Життя. Здоров'я. Перемога

Часті запитання

Часті запитання

Соціальний захист. Медична складова.

1- Який порядок оформлення грошової допомоги у зв’язку з отриманням поранення?

– Згідно зі статтею 16 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” передбачається виплата одноразової грошової допомоги у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовослужбовцю під час виконання ним обов’язків військової служби.
Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975 (зі змінами).
Розмір одноразової грошової допомоги при отриманні травми залежить від відсотка втрати працездатності, що встановлюється медико-соціальною експертною комісією (МСЕК).
Документи для призначення допомоги військовослужбовцям оформлюють військові частини, а на осіб, звільнених з військової служби, – обласні військові комісаріати.
Разом із заявою (стандартний бланк є у військової частині або військкоматі) подаються такі документи:
1) копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації;
2) копія картки платника податків; копія довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЄК) про встановлення відсотка та причинного зв’язку втрати працездатності;
3) копія довідки військово-лікарської комісії (ВЛК) або свідоцтва про хворобу чи витяг з протоколу засідання ВЛК щодо встановлення причинного зв’язку
захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва);
4) копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва).
Рішення про призначення одноразової грошової допомоги приймається Комісією Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних виплат.

2- На які пільги в медичному обслуговуванні можуть розраховувати учасники бойових дій? Чи діють вони на членів їх родин?

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.
Безпосередньо в переліку пільг у медичній сфері, що передбачені для учасників бойових дій, держава гарантує учасникам бойових безкоштовне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів. Отримати їх можна лише у державних (у т. ч. відомчих) та комунальних медичних закладах. Для безоплатного отримання лікарських засобів необхідно звернутись до державної аптеки, закріпленої за відповідним медичним закладом, лікар якого надав рецепт, за місцем проживання особи, та пред’явити посвідчення УБД та рецепт лікаря. Якщо особа обслуговується у відомчому медичному закладі, то отримати ліки можна в аптеках, закріплених за таким закладом.
Окрім цього для учасників бойових дій передбачене першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів). Щоб скористатися цією пільгою, необхідно в державному закладі охорони здоров’я пред’явити посвідчення УБД.
Першочергове обслуговування учасників бойових дій в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація – здійснюється незалежно від форми власності (державних чи приватних). Також передбачене щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів. Користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи. Для реалізації вищезазначених пільг необхідно пред’явити посвідчення УБД.
Учасники бойових дій мають право на безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. При цьому вони вільно обирають санаторно-курортний заклад

відповідного профілю лікування, путівки до якого придбані за рахунок коштів державного бюджету.
Для того, щоб скористатися цією пільгою, учасники бойових дій повинні за зареєстрованим місцем проживання перебувати на обліку для санаторно-курортного лікування в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах міських рад. За загальним правилом учасники бойових дій забезпечуються путівками щороку.
Що стосується членів родин, то в лікувальних закладах в системі Міністерства оборони України мають право обслуговуватися тільки члени сімей військовослужбовців, але це вже відбувається на платній основі.

3- Яка процедура підтвердження та встановлення інвалідності військовослужбовцю?

– Процедура наступна: якщо військовослужбовець вважає себе хворим і не може виконувати службові обов’язки він надає рапорт по команді щодо направлення його на медичний огляд ВЛК. Командир із відповідними документами, а саме направленням, медичною та службовою характеристикою, медкнижкою та витягом із послужного списку направляє його у військово лікувальний заклад для проходження медичного огляду ВЛК на предмет придатності до проходження військової служби. Після обстеження та оформлення відповідних документів на подальше проходження МСЕК військовослужбовець повертається до військової частини та пише рапорт на командира щодо направлення його на огляд МСЕК за місцем дислокації військової частини, яка проведе медичний огляд та встановить відсоток втрати працездатності а у разі наявності відповідних показань та визначить групу інвалідності. Для підтвердження групи інвалідності процедура аналогічна.

4- Чи обов’язково військовослужбовцям складати договір із сімейним лікарем?

– Для військовослужбовців є необов’язковим укладати договори із сімейним лікарем, адже він закріплений за тим лікувальним закладом, у зоні відповідальності якого знаходиться військова частина, і який має забезпечувати надання йому медичної допомоги. А ось члени сімей військовослужбовців мають укладати договір з сімейним лікарем, як це передбачено Законом України «Про державні фінансові гарантії забезпечення населення необхідною медичною допомогою, лікарськими засобами та послугами системи громадського здоров’я».
Разом з тим, ніхто не обмежує військовослужбовця, як громадянина України, у праві укласти договір із сімейним лікарем, пердбачене цим Законом.

Санаторно-курортне лікування

5- Який порядок оформлення санаторно-курортного лікування для військовослужбовців та членів їх сімей?

– На сьогодні у підпорядкуванні Міністерства оборони України знаходяться 4 санаторно-курортні заклади та 2 санаторних відділення, загальна ліжкова місткість яких становить 1650 ліжко-місць, а саме:
– Центр медичної реабілітації та санаторного лікування “Пуща-Водиця”,
– Центр медичної реабілітації та санаторного лікування “Трускавецький”,
– Центральний військовий клінічний санаторій “Хмільник”,
– Центральний військовий санаторій “Приморський”,
– Санаторне відділення Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону,
– Санаторне відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

ЦВС “Приморський” працює сезонно (з травня по вересень). У 2018 році заклад відкрився 14 травня. На сьогодні санаторій розгорнутий на 100 ліжок та приймає хворих як на санаторно-курортне лікування, так і на медичну та медико-психологічну реабілітацію.
На сьогодні санаторно-курортне лікування, медичну та медико-психологічну реабілітацію пройшло біля 250 осіб, з них – біля 110 військовослужбовців Збройних Сил України ( з них реабілітаційне лікування – 52 військовослужбовці).

На діючих військовослужбовців розповсюджується Закон України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», в якому статтею 11 передбачено надання пільги на санаторно-курортне забезпечення військовослужбовця та членів його родини. У разі, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за розрахунком на одну особу за попередні 6 місяців не буде перевищувати трьох прожиткових мінімумів пільга становить 25% оплати за путівку військовослужбовця та 50% для членів його сім’ї. Якщо військовослужбовець – учасник УБД то йому передбачена безоплатна путівка, а для членів сім’ї пільга надається з урахуванням прожиткового мінімуму. З 1 липня 2018 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1841 гривню. Відповідно, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одного члена родини за попередні шість місяців не буде перевищувати трьох зазначених
прожиткових мінімумів, тоді йому буде надана пільга. В іншому випадку путівка буде надана по собівартості.
– Батькам учасників бойових дій законодавством України пільгове санаторно-курортне лікування не передбачено.
Право на безоплатне санаторно-курортне лікування один раз на два роки мають особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, до яких відносяться батьки загиблого ветерана війни, які отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Лікування та профілактика захворювань

6Чи роблять військовослужбовцям усі необхідні щеплення, якщо так, то які саме?

– Всім військовослужбовцям робиться обов’язкове щеплення вакциною АДП -. адсорбована дифтерійно-правцева у малих дозах вакцина містить у собі два види анатоксину – дифтерійний і правцевий. Вакцинація цим препаратом за спеціально розробленою схемою допоможе організму сформувати унікальний антитоксичний імунітет проти збудників цих захворювань. Щеплення АДПМ сприяє формуванню стійкого імунітету до правцю та дифтерії.
Ця вакцина є у повному обсязі та надається відповідно до заявлених потреб медичних служб всім військовослужбовцям. Дефіциту цих вакцин у нас немає. Проблеми щодо проведення щеплення відсутні
Вакцинація «За і Під Показниками» проводиться відповідно до заявок на цю вакцину, але враховуючи її наявність у державі.
Так, наприклад, на даний момент у нас фізично немає вакцини проти кору. Тобто силами медичної служби Збройних Сил ми цю вакцинацію провести фізично не можемо. Але ми маємо погодження від Міністерства охорони здоров’я (офіційний лист), в якому сказано, що військовослужбовці можуть зробити собі щеплення у цивільних закладах охорони здоров’я у разі особистого звернення. Військовослужбовці відносяться до пріоритетної категорії проведення щеплення проти кору.

7Як і де можна звернутися до мобільного стоматологічного кабінету у районі проведення ООС? Чи забезпеченні військовослужбовці усіма необхідними лікарськими засобами в районі проведення ООС?

– Пересувні стоматологічні кабінети знаходяться в розпорядженні начальників медичних служб оперативно-тактичних угруповань. І вони виїжджають до будь-якої частини відповідно до заявленої потреби командирів. Крім цього, За стоматологічною допомогою, військовослужбовці можуть звернутися до військових мобільних госпіталів,
а також до цивільних лікарень в м. Маріуполі та Волновасі, де приймають військові стоматологи.
Тут військовослужбовці можуть отримати такі послуги, як лікування карієсу, пульпіту, періодонтиту, накладання пломби, видалення зуба, а також здійснення оперативного втручання. Загалом, наприклад, за червень, було надано допомогу майже 2000 пацієнтам саме в зоні проведення Операції об’єднаних сил.