Життя. Здоров'я. Перемога

Життя. Здоров’я. Перемога

«Життя. Здоров’я. Перемога»

Медична служба Збройних Сил України – високоефективна команда професіоналів, що спирається на досвід і створює прогрес.

Наша місія – збереження життя та здоров’я військовослужбовця у повсякденній діяльності, під час бойових дій та після звільнення з військової служби. Основним завданням медичної служби Збройних Сил України є організація та проведення заходів зі збереження і зміцнення стану здоров’я військовослужбовців, членів їх сімей та інших категорій громадян, визначених законодавством України.

Для керівництва медичною службою Збройних Сил України з урахуванням принципів медичного забезпечення НАТО створено єдиний орган управління медичним забезпеченням на стратегічному рівні – Головне військово-медичне управління.

Медична служба Збройних Сил України складається з:

1 Головне військово-медичне управління;

Головне військово-медичне управління створено для організації медичного забезпечення Збройних Сил та управління медичною службою, а також для реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я військовослужбовців, членів їх сімей та інших категорій громадян, визначених законодавством України.

Основні завдання, покладені на Головне військово-медичне управління:

1) забезпечення реалізації державної політики щодо охорони здоров’я особового складу Збройних Сил, медичного забезпечення військовослужбовців, членів їх сімей, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, ветеранів військової служби, ветеранів війни та інших категорій громадян, яким законодавством України надано право користуватися закладами охорони здоров’я в системі Міноборони;

2) визначення в межах повноважень, передбачених законом, пріоритетних напрямів та прогнозів щодо розвитку і вдосконалення системи охорони здоров’я військовослужбовців Збройних Сил, розроблення програм розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил у мирний час та особливий період, організація їх виконання та здійснення державного контролю і нагляду у сфері охорони здоров’я в Міноборони та Збройних Силах;

3) організація додержання в закладах охорони здоров’я Міноборони стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів та інших галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

4) організація медичного забезпечення Збройних Сил у мирний час та особливий період, розроблення і здійснення комплексу профілактичних, лікувальних, санаторно-курортних та реабілітаційних заходів, спрямованих на збереження здоров’я військовослужбовців Збройних Сил;

5) організація управління, планування та застосування сил і засобів медичної служби Збройних Сил;

6) розроблення порядку медичного огляду військовослужбовців, організація та контроль його проведення, подання в установленому порядку на розгляд керівництву Міноборони пропозицій щодо організації та проведення військово-лікарської експертизи у Збройних Силах;

7) здійснення управління закладами охорони здоров’я в системі Міноборони, розроблення положень про такі заклади та забезпечення підтримання їх високої бойової та мобілізаційної готовності, а також готовності до виконання завдань за призначенням;

8) організація санаторно-курортного лікування військовослужбовців та ветеранів військової служби, членів їх сімей, ветеранів війни, працівників Збройних Сил та інших категорій громадян, яким надано право на користування закладами охорони здоров’я в системі Міноборони;

9) організація забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя військовослужбовців у Збройних Силах та здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на підпорядкованих їм територіях, об’єктах, у військових частинах і підрозділах;

10) організація забезпечення розвитку профілактичного напряму в системі медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, формування здорового способу життя;

11) забезпечення накопичення запасів медичної техніки та майна, організація постачання такої техніки та майна Збройним Силам, а також іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, в особливий період;

12) координація і контроль взаємодії медичних служб органів військового управління Збройних Сил та закладів охорони здоров’я в системі Міноборони з питань медичного забезпечення Збройних Сил;

13) організація наукової та освітньої діяльності Української військово-медичної академії, кафедр медицини катастроф та військової медицини визначених вищих медичних навчальних закладів Міністерства охорони здоров’я України та військово-медичної підготовки у Збройних Силах;

14) організація присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій особового складу медичних і фармацевтичних спеціальностей;

15) організація та проведення наукової та раціоналізаторської роботи, впровадження результатів їхньої роботи та стандартів НАТО під час виконання завдань з медичного забезпечення Збройних Сил;

16) організація забезпечення Збройних Сил військовим майном медичного призначення.

Головне управління підпорядковується Міністру оборони України та утримується за рахунок чисельності Збройних Сил. З питань планування, застосування, управління силами і засобами медичної служби Збройних Сил, їх підготовки Головне управління підпорядковується начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України.

Структура Головного військово-медичного управління:

 • Командування Головного військово-медичного управління;
 • Оперативно-медичне управління
 • Лікувально-профілактичне управління
 • Управління медичного постачання
 • Управління персоналу, підготовки та міжнародного співробітництва
 • Фінансово-економічна служба
 • Адміністративний відділ
 • Служба охорони державної таємниці

Адреса: 03168, м. Київ, пр-кт Повітрофлотський, 6

2 Медична служба видів Збройних Сил України;

 1. Медична служба Сухопутних військ
 2. Медична служба Повітряних Сил
 3. Медична служба Військово-Морських Сил
 4. Медична служба Десантно-штурмових військ
 5. Медична служба Сил Спеціальних операцій

5 Військово-лікарські комісії

Центральна військово-лікарська комісія
01133, м. Київ-133, вул. Госпітальна, 16 (044) 529-45-46

Військово-лікарська комісія Північного регіону
м. Харків, вул. Культури, 5 (057) 702-00-99

Військово-лікарська комісія Центрального регіону
21038, м. Вінниця-038, вул. Свердлова, 185 (0432) 53-26-03

Військово-лікарська комісія Південного регіону
65044 , м. Одеса, вул. Пироговська, 2 (048) 722- 67-20

Військово-лікарська комісія Західного регіону
79031, м. Львів, вул. Стрийська, 73 (032) 223-42-74

6Окремі автосанітарні роти;

7Медичні склади;

8 Служба превентивної медицини МОУ;

Служба превентивної медицини Міністерства оборони України створена у структурі медичної служби Міністерства оборони України для контролю за організацією забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя особового складу у Збройних Силах України та здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду на підпорядкованих їм територіях, об’єктах, у військових частинах і підрозділах. Санітарно-епідеміологічний нагляд – це комплекс заходів, що здійснює Служба превентивної медицини з контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного законодавства з метою попередження, виявлення, зменшення або усунення шкідливого впливу небезпечних факторів на здоров’я особового складу Збройних Сил України та із застосування заходів правового характеру щодо порушників. Служба превентивної медицини складається з Центрального санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України та п’яти регіональних санітарно-епідеміологічних підрозділів:

Загальне керівництво Службою превентивної медицини здійснює начальник Центрального санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України.

Основні завдання Служби превентивної медицини:

 • забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя особового складу Збройних Сил України;
 • здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду на територіях, об’єктах, у військових частинах і підрозділах Збройних Сил України;
 • узагальнення практики застосування законодавства у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, розроблення пропозицій щодо впровадження цього законодавства в Міноборони та Збройних Силах України;
 • визначення першочергових заходів щодо профілактики інфекційних хвороб та масових неінфекційних захворювань (отруєнь), професійних захворювань, запобігання шкідливому впливу на стан здоров’я і життя особового складу Збройних Сил України факторів середовища життєдіяльності;
 • аналіз причин і умов виникнення ситуацій санітарного та епідемічного неблагополуччя (поширення інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей), підготовка пропозицій щодо запобігання виникненню таких ситуацій, контроль за здійсненням відповідних заходів; координація роботи з проведення гігієнічного виховання військовослужбовців;
 • координація діяльності в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя;
 • методичне керівництво у питаннях дотримання санітарного законодавства в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України.

9Військові мобільні госпіталі;

10Медичні служби військових частин, кораблів, вищих військових навчальних закладів;

11Медичні роти;

12Медичні пункти;

13 Українська військово-медична академія та кафедри медицини катастроф та військової медицини

Короткі відомості про медичний заклад: “Українська військово-медична академія є вищим військово-медичним навчальним закладом IV рівня акредитації з правом підготовки та перепідготовки військових лікарів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра медицини (фармації) (у тому числі іноземних громадян), а також науковий і лікувальний центр Міністерства оборони України”.

Офіційна сторінка УВМА

Для тих, хто бажає пройти навчання в Навчальному центрі тактичної медицини пропонуємо заповнити анкету:

Заповнити анкету