Життя. Здоров'я. Перемога

Медику

МЕДИКУ – ЗАГАЛЬНЕ

Розділ містить наукові праці, які військово-медичний персонал може використовувати в щоденній практиці. Ви можете коротко ознайомитися зі змістом та анотацією розміщених нижче робіт. Для отримання матеріалів в повному обсязі просимо звернутися листом за адресою gvmu.mou@gmail.com

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ, МЕТОДИЧНИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

1ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ

  • Камалов, Р. Х. Оптимізація стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України з хворобами пародонту: методичні рекомендації / Р. Х. Камалов, М. І. Бадюк, С. М. Рудинська// Українська військово-медична академія. – Київ: РВВ УВМА, 2015. – 52 с.
  • Коваленко, В.В. Організація стоматологічного забезпечення військовослужбовців в польових умовах (на досвіді проведення АТО): методичні рекомендації / В.В. Коваленко – К.: УВМА, 2016. – 36 с.

Лищишин, М.З. Програма «Стоматологічне здоров’я військовослужбовців Збройних сил України: методичні рекомендації / М.З. Лищишин, В.В.Коваленко. – К., УВМА. – 2017. – 23 с.

  • Коваленко, В.В. Організація та обсяг стоматологічної допомоги військовослужбовцям в зоні проведення бойових дій (на досвіді проведення АТО) з урахуванням стандартів НАТО: методичні рекомендації / В.В. Коваленко, М.З. Лищишин – К.: УВМА, 2017. – 34 с.
  • Лихота, А.М. Організація роботи пересувного стоматологічного кабінету: методичні рекомендації / А.М. Лихота, В.В. Коваленко, І.В. Федірко. – К.: УВМА, 2015.- 25 с.
  • Лихота, А.М. Військова стоматологія: підручник для слухачів / А.М. Лихота [та ін.]. – Київ: “МП Леся”, 2016. – 284 с.
  • Лихота, А.М. Дентальна імплантація в комплексі медичної реабілітації військовослужбовців з вторинною адентією: методичні рекомендації/ •А.М. Лихота, В.В. Коваленко – К.: УВМА, 2016.- 27 с.

2ЗАГАЛЬНО-ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

  • Загальна тактика “механізований (танковий) батальйон в загальновійськовому бою”: курс лекцій з навчальної дисципліни для військової підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів м. Києва та самостійної роботи слухачів УВМА / Є. П. Шугалій [та ін.]. ; Українська військово-медична академія. – Київ: “МП Леся”, 2016. – 187 с.

3ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Доктрина медичного забезпечення Збройних Сил України: затверджена наказом Генерального штабу ЗС України від 04.09.2014 р. № 221. – Київ, 2014.

2. Військово-медична підготовка: підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України І-IV рівнів акредитації / М. І. Бадюк [та ін.]. – 2-е вид., доп. – Київ : “МП Леся”, 2015.

3. Домедична допомога пораненим в умовах бойових дій [Текст]: навчальний посібник / М. І. Бадюк [та ін.]. – Київ : “МП Леся”, 2016.

4. Екстрена медична допомога військовослужбовцям на догоспітальному етапі в умовах збройних конфліктів: навчальний посібник / Бадюк М.І., Ковида Д.В., Микита О.О., Козачок В.Ю., Середа І.К., Швець А.В.; за ред. професора Бадюка М.І. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2018.

5. Історія військової медицини: підручник для слухачів Академії оперативно-тактичного рівня / М. І. Бадюк [та ін.] ; Українська військово-медична академія Міністерства оборони України. – К.: МП Леся, 2015.

6. Керівництво з медичного забезпечення Збройних Сил України / за ред. Андронатія В.Б., Клівенка Ю.Ф. – К.: НДІ ПВМ УВМА, 2016.

7. Медична реабілітація військовослужбовців сил оборони України на регіональному рівні: методичні рекомендації. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2018.

8. Надання домедичної допомоги при надзвичайних ситуаціях в умовах міста: навчально-методичний посібник / О. М. Власенко, О. В. Охонько, А. М. Галушка ; ред.: І. А. Лурін, В. Л. Савицький, І. А. Тарабан. – 2-е вид., доп. – Київ: УВМА, 2015.

9. Організація медичного забезпечення військ (сил) у різних клімато-географічних умовах: навчальний посібник / А. С. Котуза [та ін.]. – Київ: УВМА, 2015.

10. Організація медичного забезпечення збройних сил європейських держав: навчальний посібник/ М. І. Бадюк [та ін.]. – К.: МП Леся, 2014 р.

11. Організація медичного забезпечення збройних сил європейських держав [Текст]: навчальний посібник з курсу іноземної медичної термінології / М. І. Бадюк [та ін.]. – Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2015.

12. Організація медичного забезпечення військ: підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації / ред. М. І. Бадюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : “МП Леся”, 2014/2015.

13. Організація роботи медичного пункту військової частини на мирний час: навчальний посібник / М.І. Бадюк, В.В.Солярик, І.П. Хоменко та ін. – К.: МП Леся, 2014 р. .

14. Організація роботи медичного пункту військової частини на мирний час: навчальний посібник / М. І. Бадюк [та ін.]. ; Українська військово-медична академія. – Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2015. – 108 с.

15. Організація медичного забезпечення військових частин та підрозділів Сухопутних Військ Збройних Сил України тактичного рівня в умовах проведення антитерористичної операції : навчальний посібник / М. І. Бадюк [та ін.]. ; Українська військово-медична академія. – Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2015.

16. Організація медичного забезпечення механізованої бригади в обороні / М. І. Бадюк [та ін.]. ; Українська військово-медична академія. – Київ :: «МП Леся», 2018.

17. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення (військ) під час надзвичайних ситуацій (бойових дій): методичні рекомендації. / Ю.В. Вороненко [та ін.]. ; – Харків.: ПРАТ «Поліграфсервіс». – 2015.

18. Основи управління повсякденною діяльністю медичної служби Повітряних Сил Збройних Сил України : навч. посібн. / Бадюк М.І., Солярик В.В., Козачок В.Ю. та ін. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2018.

19. Особливості функціонування мобільного військового госпіталю за модульним принципом : методичні рекомендації / І. К. Середа [та ін.]. – Київ : РВВ УВМА, 2015.

20. Особливості медичного забезпечення Високомобільних десантних військ Збройних Сил України : навч. посібн./ Бадюк М.І., Солярик В.В., Козачок В.Ю. та ін. – К. : СПД Чалчинська Н.В., 2017.

21. Основи організації медичного забезпечення Військово-морських сил Збройних Сил України: навч. посібник. / М. І. Бадюк [та ін.]; Укр. військ.-мед. акад.– К.:Леся. – 2015.

22. Особливості управління повсякденною діяльністю медичної служби Військово-морських сил Збройних Сил України : навч. посібник. / М. І. Бадюк [та ін.]; Укр. військ.-мед. акад..– К.: МП “Леся”. – 2015.

23. Планування медичного забезпечення механізованого батальйону в умовах ведення оборонного бою. : навчальний посібник / М. І. Бадюк [та ін.]; Укр. військ.-мед. акад. – Київ : МП “Леся”, 2016.

24. Планування медичного забезпечення механізованого батальйону в умовах ведення оборонного бою : навчальний посібник / М. І. Бадюк [та ін.]. – Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2017.

25. Практикум з дисципліни “Організація медичного забезпечення військ: практикум до самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. І. Бадюк [та ін.] ; ред. М. І. Бадюк. – Київ : “МП Леся”, 2016.

26. Програма підготовки фахівців та підрозділів медичної служби національного контингенту Збройних Сил України до участі у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки: метод. реком. / М. І. Бадюк [та ін.]; УВМА. – К.: РВВ УВМА, 2015.

27. Стандарт підготовки І-СТ-3 (видання 2) : підготовка військовослужбовця з тактичної медицини. – К.: «МП Леся», 2015.

28. Стандарт підготовки. Фахова підготовка санітарного інструктора роти (батареї) (видання 1) – К.: «МП Леся», 2015.

29. Стандартизація медичного забезпечення Збройних Сил України : методичні рекомендації / М. І. Бадюк [та ін.]. – Київ : УВМА, 2015.

30. Удосконалення лікування та реабілітації військовослужбовців ЗС України з бойовою психічною травмою: метод. Рекомендації / Друзь О.В. [та ін.] ; Українська військово-медична академія. – Київ : «МП Леся», 2015.

31. Управління повсякденною діяльністю медичної служби : підручник для слухачів Української військово-медичної академії / М. І. Бадюк, В. В. Солярик, Л. М. Бадюк ; Українська військово-медична академія. – Київ : “МП Леся”, 2015.

32. Фахова підготовка санітара взводу: стандарт підготовки (видання 1). / Бадюк М.І. [та ін.]. – Київ : «МП Леся», 2016.

33. Програма підготовки фахівців та підрозділів медичної служби національного контингенту Збройних Сил України до участі у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки: метод. реком. / М. І. Бадюк [та ін.]; УВМА. – К.: РВВ УВМА, 2015.

4ВІЙСЬКОВА ХІРУРГІЯ

• Белый В.Я., Русин В.И., Фомин П.Д., Жовтоножко А.И., Асланян С.А. Очерки хирургии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (Взгляд на проблему глазами хирургов). – Ужгород.: «Карпаты», 2017
• Вказівки з воєнно-польової хірургії / За ред. Я.Л. Заруцького, А.А. Шудрака. – К.: СПД Чалчинська Н.В. – 2014 р. – 396 с. Воєнно-польова хірургія : підручник для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України / Я. Л. Заруцький [и др.] ; ред.: Я. Л. Заруцький, В. М. Запорожан. – Одеса : Одеський медуніверситет, 2016 р.
• Домедична допомога в умовах бойових дій. Методичний посібник. Юрченко В.Д., Крилюк В.О., Гудима А.А., Заруцький Я.Л., Романко Б.С., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Крилюк О.Є., Бочковий П.Л., Київ – 2014 р. .
• Домедична допомога пораненим в умовах бойових дій [Текст] : навчальний посібник / М. І. Бадюк [та ін.] ; Військово-медичний департамент Міністерства оборони України, Українська військово-медична академія Міністерства оборони України. – Київ : “МП Леся”. − 2016 р.
• Експериментальні дослідження засобів остеосинтезу. /За ред. Шидловського Л.С., Лакши А.М. К.: Ленвіт. – 2017 р.
• Монографія: Белый В.Я., Заруцкий Я.Л., Жовтоножко А.И., Асланян С.А. Очерки боевой травмы живота. – К.: «МП Леся», 2016 р.
• Застосування вакуум асоційованого (V.A.C.) лікування у поранених з вогнепальними пошкодженнями кінцівок: методичні рекомендації. / С.С. Страфун [та ін.]. − Київ – 2016 р.
• Медична евакуація: методичні рекомендації / Я.Л. Заруцький [та ін.]. – К.: УВМА, 2015 р. –
• Навчальний посібник: Ультразвукова діагностика травми та її ускладнень.: навчальний посібник . / Світличний Е.В., Гречаник О.І. К.: СПД Чалчинська Н.В. – 2016 р.
• Окремі питання організації медичного страхування: Навчальний посібник. М.І. Бадюк, А.С.Ромашко, І.П. Хоменко та ін.. К.:МП Леся, 2014 р.
• Септичний шок: патологічні прояви, діагностика, лікування та профілактика: методичний посібник / Я.Л. Заруцький, Б.А. Клішевич, Г.О.Полєжаєв. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2017.
• Травматологія та ортопедія: підручник для студентів вищих мед. навч. Закладів. Під ред. Голки Г.Г., Бур`янова О.А., Клімовицького В.Г. – Вінниця.: «Нова книга» – 2014 р.

5ВІЙСЬКОВА ТОКСИКОЛОГІЯ, РАДІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ

• Біобезпека: практ.порадник / В.М.Запорожан, М.І.Бадюк, М.А.Андрейчин, М.Л.Аряєв, Л.М.Бадюк, О.М.Іванько, Н.В.Козак, В.С.Копча, Н.В.Котова, О.Д.Крушельницький, О.Є.Левченко, І.В.Огороднійчук, В.Л.Савицький, В.І.Трихліб. – Одеса: ОНМедУ, 2018. – 432 с.
• Військова токсикологія, радіологія та медичний захист [Текст] : підручник / О. Є. Левченко [та ін.] ; ред. О. Є. Левченко ; Українська військово-медична академія. – Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2018. – 788 с.
• Військова токсикологія, радіологія, медичний захист: Підручник. / [О.Є. Левченко, Савицький В.Л., Козачок В.Ю., Сагло В.І.] за ред. проф. О.Є. Левченко. – К.: УВМА, 2017. – 785 с.
• Захист від хімічних і радіаційних факторів ураження [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Є. Левченко [та ін.] ; ред. О. Є. Левченко. – Київ : УВМА, 2015. – 404 с.
• Левченко, О. Є. Профілактична токсикологія і радіологія [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Є. Левченко, В. Ю. Козачок ; Українська військово-медична академія. – Київ : Українська військово-медична академія, 2016. – 236 с.
• Левченко, О. Є. Токсиканти біологічного походження [Текст] : навчальний посібник / О. Є. Левченко ; Українська військово-медична академія. – Київ : Українська військово-медична академія, 2015. – 156 с.
• Левченко, О. Є. Токсикологія і радіологія у професійній патології [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Є. Левченко, В. Ю. Козачок ; Українська військово-медична академія. – Київ : Українська військово-медична академія, 2015. – 288 с.
• Небезпечні хімічні речовини. Аварії на хімічно небезпечних об’єктах [Текст] : навчальний посібник / О. Є. Левченко, В. І. Сагло ; Українська військово-медична академія. – Київ : УВМА, 2015. – 196 с.
• Оцінка радіаційної і хімічної обстановки [Текст] : навчальний посібник / О. Є. Левченко [та ін.] ; ред. О. Є. Левченко. – Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2015. – 256 с.
• Превентивна медицина у військах: Підручник. Том 1/ [М.І.Хижняк, А.В.Верба, Савицький В.Л., В.М. Якимець [та ін.]; за редакцією проф. Хижняка. – К.: «Видавництво Людмила», 2018. – 468 с.
• Превентивна медицина у військах: Том 2/ [М.І.Хижняк,А.В.Верба, Савицький В.Л., В.М. Якимець[та ін.]; за редакцією проф. Хижняка. – К.: «Видавництво Людмила», 2018. – 472 с.
• Превентивна медицина у військах: підручник, Том 1/ [М.І.Хижняк, А.В.Верба, Савицький В.Л., В.М. Якимець [та ін.]; за редакцією проф. Хижняка. – К.: «Видавництво Людмила», 2018. – 492 с.
• Профілактична токсикологія і радіологія: навчальний посібник / О.Є. Левченко, Козачок В.Ю. – К.: УВМА, 2016. – 236 с.
• Спеціальна обробка [Текст] : навчальний посібник / О. Є. Левченко [та ін.] ; ред. О. Є. Левченко ; Українська військово-медична академія. – Київ : УВМА, 2015. – 184 с.
• Токсикологія і радіологія у професійній патології : навчальний посібник / О.Є. Левченко, Козачок В.Ю. – К.: УВМА, 2015. – 288 с.

6ВІЙСЬКОВА ТЕРАПІЯ

• Воєнно-польова терапія : підручник/ Г.В. Осьодло, А.В. Верба, М.М. Козачок, М.П. Бойчак та співавт. [за ред. Г.В. Осьодло, А.В. Верби]. – К. : СПД Чалчинська Н.В., 2017. – 620 с.
• Втрата свідомості: Методичні рекомендації / [Коваль М.М., Осьодло В.В., Ткачов В.В.]. – К.: 2018. – 45 с.
• Діагностика та лікування медикаментозної аллергії: Методичні рекомендації / [Осьодло В.В. та та співавт.] – К.: 2018. – 17 с.
• Грип, гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення [Текст] : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України / В. Л. Савицький [та ін.]. ; Українська військово-медична академія. – Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2016. – 206 с.
• Методи клінічного обстеження і семіотика інфекційних захворювань: навчальний посібник/ Трихліб В.І., Осьодло Г.В., Ткачук С.І., Желеховський О.А. та співавт. [за ред. В.І. Трихліба]. – К.: ФОП Чалчинська Н.В., 2017. – 612 с.
• Методичні рекомендації з удосконалення лікування та реабілітації військовослужбовців Збройних сил України, які залучаються до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, із посттравматичним стресовим розладом / [Друзь О.В., Сиропятов О.Г., Бадюк М.І., Напрєєнко О.К., Рудь В.І., Гутченко К.С.]; ВМД МОУ. – К. : «МП Леся», 2014. – 54 с.
• Осьодло Г.В. Військово-прикладні аспекти сучасної гастроентерології: навчальний посібник. – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2015. – 388 с.
• Осьодло Г.В. Методи клінічного обстеження і семіотика внутрішніх хвороб: Методичні рекомендації / Г.В. Осьодло, О.О. Федорова, М.М. Коваль. – Київ : УВМА, 2015. – 106 с.
• Осьодло Г.В. Практичні аспекти сучасної гастроентерології: навчальний посібник: серія військового лікаря. 2-е вид. перероб. і доп./ Г.В. Осьодло, М.М. Козачок, Т.В. Куц // За редакцією Г.В. Осьодло. – К: СПД Чалчинська Н.В., 2016. – 436 с.
• Психіатрія особливого періоду: Навчальний посібник [для лікарів та психологів] / Рум’янцев Ю.В., Сиропятов О.Г., Іванцова Г.В., Осьодло Г.В. – К.: УВМА, 2014. – 193 с.
• Психіатрія особливого періоду : навчальний посібник / Ю. В. Рум’янцев [та ін.]. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : “МП Леся”, 2015. – 227 с.
• Психолого-психіатрична допомога постраждалим у збройних конфліктах: Методичні рекомендації / О.К. Напрєєнко, О.Г. Сиропятов, О.В. Друзь, В.С. Гічун та співавт. – К.: «Науковий світ», 2014. – 26 с.
• Савицький В.Л. Інфекційні захворювання: Навчальний посібник/ В.Л. Савицький, В.І. Трихліб, Г.В. Осьодло. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2014. – 452 с.
• Удосконалення лікування та реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України з бойовою психічною травмою : методичні рекомендації / О. В. Друзь [та ін.] ; Українська військово-медична академія. – Київ : “МП Леся”, 2015. – 52 с.

7ВІЙСЬКОВО-ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

• Андрейчин М.А., О.Д.Крушельницький, В.С. Копча, І.В. Огороднійчук. Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій. – 2015 -Підручник: – Тернопіль.: ТДМУ, 2015. – 320 с.
• Баркевич В.А., Іванько О.М., Бідненко Л.І., Іващенко С.М. Санітарно-гігієнічний контроль за умовами військової праці особового складу Сухопутних військ Збройних Сил України: 2016. Навчальний посібник. – К.: РВВ УВМА, 2016. – 96 с.
• Верба А.В., Литовка С.Л., Рожков А.В., Ізюмнікова Т.Г., Нихоца В.І., Лугинець В.М., Петров В.Ю., Олим М.Ю., Кожокару А.А., Іванько О.М., Огороднійчук І.В., Баркевич В.А., Потапчук В.А., Клименко Ю.Ю. Методичні вказівки по санітарним вимогам до організації розміщення, водопостачання, харчування та лазне-прального обслуговування військ (сил) в польових умовах, на полігонах (навчальних центрах). 2017.Методичні вказівки. К.: УВМА.-2017. – 36 с.
• Верба А.В. Барбазюк О.А., Савицький В.Л., Депутат Ю.М., Гуліч М.П., Карпенко П.О., Горішна О.В., Сайног Н.М., Притульська Н.В., Мотузка Ю.М., Осьодло Г.В., Бутько І.С., Нихоца В.І., Бєлов О.А., Кожокару А.А., Іванько О.М., Маркович І.Ф., Сімперович С.В., Потапчук В.А., Ліхова М.В Методичні вказівки зі складання розкладок продуктів у військово-медичних закладах (із застосуванням каталогу продуктів). 2017. Методичні вказівки. К.: УВМА.-2017. – 136 с.
• Вибрані питання профілактики в Збройних Силах України надзвичайних станів викликаних епідеміями / О. Д. Крушельницький [та ін.] ; ред. В. Л. Савицький ; Українська військово-медична академія. – Київ : “МП Леся”, 2015. – 344 с.
• Методичні вказівки щодо проведення першочергових заходів при організації санітарно-епідеміологічної розвідки в місцях дислокації підрозділів Збройних Сил України. – 2015. Методичні вказівки: – К.: УВМА, 2015. – 12 с.
• Методи санітарно-паразитологічних досліджень: Методичні рекомендації. – К: УВМА, 2017. – 38 с.
• Савицький В.Л., Литовка С.Л., Кожокару А.А., Крушельницький О.Д., Огороднійчук І.В., Іванько О.М., Рожков А.В., Устінова Л.А. Настанова з організації суворого протиепідемічного режиму у військово-медичних закладах (установах) Міністерства оборони України при роботі з особливо небезпечними інфекційними захворюваннями та їх збудниками. 2016. Настанова К.: УВМА.-2016. – 80 с.
• Савицький В.Л., Литовка С.Л., Крушельницький О.Д., Іванько О.М., Огороднійчук І.В. Тлумачення спеціальної термінології в системі заходів протиепідемічного захисту ЗС України. 2018. Навчальний посібник К.: УВМА.-2016. – 80 с.
• Слабкий Г.О., Хижняк М.І., Якимець В.М., Огороднійчук І.В., Філоненко Т.П., Біднеко Л.І., Шматенко В.В. Методичні рекомендації Методи санітарно-паразитологічних досліджень. 2017. Методичні рекомендації К.: СПД ФО Коломіцин.-2017. – 136 с.
• Хижняк, М. І. Військова екологія : підручник / М. І. Хижняк, Л. І. Бідненко, Г. С. Рожков ; ред. М. І. Хижняк ; Українська військово-медична академія. – Київ : УВМА, 2015. – 655 с.
• Хижняк М.І., Верба А.В., Савицький В.Л., Якимець В.М., Власенко О.М., Іванько О.М., Іващенко С.М., Кожокару А.А., Огороднійчук І.В., Устінова Л.А. Превентивна медицина у військах (3 тома). 2018. Підручник в 3-х т. Т.3. К.: «Видавництво Людмила», 2018. – 492 с.

8ВІЙСЬКОВА ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

• Гульчій М.В. Лікування невропатичних виразок підошовних поверхонь стоп при синдромі діабетичної стопи за допомогою накладання іммобілізуючи пов’язок: методичні рекомендації. / М.В. Гульчій, А.І. Гаврецький, А.А. Воронко. – Київ: 2014 р. – 29 с.
• Дерматологія, венерологія: підручник / за редакцією Степаненка В.І.. – К.: Д 36 КІМ, 2012. – 848 с., 253 іл.
• Друзь О.В., Мороз Г.З. Практичні аспекти використання музикотерапії в комплексній реабілітації учасників антитерористичної операції. Київ 2015.- ТзОВ «Растр-7».- 19 с.
• Дячук Д.Д., Мороз Г.З., Гідзинська І.М., Кравченко А.М. Локальний протокол медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію: досвід розробки та впровадження на амбулаторно-поліклінічному етапі. К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс» – 2015.- 141с.

• Методичні рекомендації для військових лікарів загальної практики. –К.: «Фаст-Принт» – 2013. – 48 с.
• Медико-організаційні заходи щодо підвищення якості медичної допомоги військовослужбовців: методичні рекомендації / Ткаленко О.М. –Київ, «РВВ УВМА», 2010. – 52 с.
• Навчально-методичний посібник “Рефлексотерапія тютюнової залежності” / Воронко А.А. – Київ, «РВВ УВМА», 2010. – 52 с.
• Навчально-методичний посібник «Класіфікація демієлінізуючих захворювань» / Ярош О.О.; Українська військово-медична академія. − Київ, 2018 р. – 26 с.
• Організація медичної допомоги військовослужбовцям, хворим на артеріальну гіпертензію, в амбулаторних умовах на засадах доказової медицини / Бібік Т.А., Мороз Г. З., Ткачук І.М. – Київ, 2011.- 95 c.
• Практичні аспекти підвищення прихильності до лікування хворих на артеріальну гіпертензію в амбулаторних умовах: методичні рекомендації ⁄ Мороз Г.З. [та ін.] – Київ, 2011 р. – 28 с.
• Профілактика ВІЛ та інших соціально небезпечних захворювань серед військовослужбовців Збройних Сил України : методичні рекомендації / за ред. Т.В. Журавель, А.А. Воронко, Ю.В. Пилипас. − К., 2016. – 167 с.
• Удосконалення та впровадження системи профілактики серцево-судинних захворювань у військовослужбовців на засадах доказової медицини / Мороз Г.З., Бібік Т.А., Сидорова Н.М., Ткачук І.М., − К.: Крок, 2008.- 120 с.

9АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ

• Анестезіологія та реаніматологія: навчальний посібник для медичних сестер-анестезистів / за ред. канд. мед. наук, доцента Хитрого Г.П. – К.: «МП Леся», 2012. – 284 с.
• Анестезіологічне забезпечення амбулаторних операцій і маніпуляцій у онкологічних хворих: навчальний посібник / за ред. проф. В.А. Лісецького – К.: УВМА, 2011. – 32 с.
• Анестезіологічне забезпечення хірургічних хворих з порушеннями ритму серця та імплантованими кардіостимуляторами: навч. посібник / за ред. канд. мед. наук, доцента Г.П. Хитрого. – К.: УBMA, 2008. – 124 с.
• Збірник тестових завдань з реаніматології та інтенсивної терапії для контролю знань лікарів загальної практики та середніх медичних працівників / за ред. проф. В.А.Лісецького. – К.: УВМА, 2002. – 72 с.
• Інтенсивна терапія гострих отруєнь: навч. посібник / A.B. Говенко, Р.М.Кішко, Т.М. Левченко, Г.П. Хитрий; за ред. проф. В.І. Зубкова. – К.: ЗАТ «Віпол», 2010 – 188 с.
• Особливості лікування та профілактика дихальної недостатності в лікувальних закладах МО України: методичні рекомендації / за ред. проф. В.І. Зубкова. – К.: УВМА, 2006. – 60 с.
• Особливості анестезії у хворих на цукровий діабет при хірургічних втручаннях: методичні рекомендації / за ред. О.М. Дубова. – К.: УВМА, 2005. – 40 с.
• Особливості анестезіологічного забезпечення хворих з бронхіальною астмою та хронічними обструктивними захворюваннями легень при хірургічних втручаннях: методичні рекомендації / за ред. О.М. Дубова. – К.: УВМА, 2004. – 34 с.
• Організація та обсяг невідкладної допомоги в військовій ланці ЗС України: навч. посібник/ за ред. О.М. Дубова. –К.: УВМА, 2002. – 118 с.
• Посібник з анестезіології / за ред. д.м.н. А.В. Старікова. – К.: УВМА, 2001. – 157 с.

10ВІЙСЬКОВА ФАРМАЦІЯ

• Збірник описів комплектів медичного майна для військових частин та закладів Збройних Сил України. Наказ начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 30.06.2015 № 03.
• Методичні рекомендації «Організація постачання бригади медичною технікою та майном», К: УВМА, 2016. – 58 с.
• Методичні рекомендації «Порядок обліку медичного майна в групі медичного постачання (пересувній)», К: УВМА, 2016. – 65 с.
• Методичні рекомендації «Організація та ведення обліку медичного майна в бригаді». К: УВМА, 2016. – 47 с.
• Методичні рекомендації «Проведення інвентаризації медичного майна у військовій частині», К: УВМА, 2016. – 27 с.
• Методичні рекомендації «Порядок списання медичного майна в механізованій (танковій) бригаді», К: УВМА, 2016. – 54 с.
• Методичні рекомендації «Спорудження для розгортання етапів медичної евакуації в районі проведення АТО», К: УВМА, 2016. – 105 с.
• Методичні рекомендації «Організація медичного постачання в Збройних Силах України», К: УВМА, 2016. – 45 с.
• Навчальний посібник «Комплектно-табельне оснащення для медичної служби механізованої (танкової) бригади» ⁄ Шматенко О.П. [та ін.]; Українська військово-медична академія. −− К: УВМА, 2016. – 60 с.
• Навчальний посібник «Військово-фарматевтичне та медичне товарознавство, держана реєстрації медичної техніки та медичних виробів» ⁄ Шматенко О.П., Николайчук О.П.; Українська військово-медична академія. −− К., 2017. – 60 с.
• Навчальний посібник «Клінічна фармація: курс лекцій для позааудіторної роботи інтернів, слухачів післядипломного навчання спеціальності фармація» ⁄ Шматенко О.П., Тарасенко В.О. Українська військово-медична академія. − К., 2017. – 60 с.
• Навчальний посібник «Лікарські рослини у військовій медицині» ⁄ Шматенко О.П. [та ін.]; Українська військово-медична академія. − К: «МП Леся», 2017. – 250 с.
• Навчальний посібник «Військово-фармацевтична логістика» ⁄ Шматенко О.П. [та ін.]; Українська військово-медична академія. − К: УВМА, 2017. – 80 с.
• Перелік медичного майна та техніки, які постачаються ЗС України на особливий період. Наказ начальника ГШ ЗС України від 30.06.2015 № 02.
• Перелік та обсяги медичного майна для надання медичної допомоги і лікування поранених та хворих на особливий період. Наказ начальника ГШ ЗС України від 03.07.2015 № 252/дск.
• Технологія лікарських засобів у польових умовах: підручник для студентів вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. П. Шматенко [та ін.]; Українська військово-медична академія. – Київ : УВМА, 2015. – 316 с.
• Шматенко, О. П. Психологія і деонтологія у фармації : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів Української військово-медичної академії / О. П. Шматенко. – Київ : “МП Леся”, 2015. – 132 с.
• Фармакогнозія. Гомеопатія. Фітотерапія : навчальний посібник / О. Ф. Кучмістова [та ін.]; Українська військово-медична академія. – Київ : “МП Леся”, 2016. – 551 с. : іл.

11АВІАЦІЙНА, МОРСЬКА МЕДИЦИНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ

• Аеромедична евакуація: навч. посіб. / Єна А.І., Лурін І.А., Кравчук В.В. та ін. Тернопіль: ТДМУ, 2010. 192 с.
• Вимоги до стану здоров’я водолазів та визначення придатності до роботи у підводних умовах: методичні рекомендації / О. Ф. Кучмістова [та ін.]; Українська військово-медична академія. – – К.: «МП Леся», 2016. – 96 с.
• Збереження працездатності військовослужбовців керівного складу різного віку, які працюють в умовах постійної дії стрес-чинників: методичні рекомендації / В.В. Кальниш, Е.М. Хорошун, А.Ю. Салієв, А.В. Швець, А.Ю. Кіх, – К., 2016. – 36 с.
• Заходи щодо зниження розвитку монотонії в операторській діяльності: методичні рекомендації – К., УВМА, 2017 . – 40 с.
• Методики обстеження під час проведення лікарсько-льотної експертизи: посібник для лікарсько-льотних комісій. К.: «МП Леся», 2015. 432 с.
• Методики обстеження під час проведення лікарсько-льотної експертизи: посібник для лікарсько-льотних комісій (видання друге). К.: СПД Чалчинська Н.В., 2018. 432 с.
• Методика заповнення та ведення медичної документації авіаційного лікаря: методичні рекомендації / Кравчук В.В, Щепанков С.М., Кривонос О.О. К.: УВМА, 2017. 180 с.
• Методичні рекомендації «Вимоги до стану здоров’я водолазів та визначення придатності до роботи у підводних умовах». – К.: «МП Леся», 2017 . – 96 с.
• Методичні рекомендації «Прогнозування адекватності поведінки військовослужбовців в екстремальних умовах». –К., УВМА, 2017 . – 40 с.
• Мудрик Н.І., Савицький В.Л., Румянцев Ю.В. Основи професійної педагогіки: Навчальний посібник. К.: УВМА, 2007. – 98с.
• Методика заповнення та ведення записів у медичній книжці (Форма 3) осіб льотного складу: методичні рекомендації / Кравчук В.В, Будяк С.С., Єщенко В.І., Трінька І.С. та ін. К.: УВМА, 2014. 87 с.
• Організація роботи зі створення професіограм: методичні рекомендації Міністерства охорони здоров’я України і Держнаглядохоронпраці України / Єна А.І., Кальниш В.В., Баженов О.К., Хмельницька І.В., Кравчук В.В. та ін. (всього 8 осіб). К.: «Поліграф Центр», 2003. 56 с.
• Організація проведення професійного психофізіологічного відбору: методичні рекомендації Міністерства охорони здоров’я України і Держнаглядохоронпраці України / Єна А.І., Кальниш В.В., Баженов О.К., Хмельницька Г.В., Кравчук В.В. та ін. (всього 9 осіб). К.: «Поліграф Центр», 2003. 27 с.
• Організація проведення професійного психофізіологічного відбору та професійної орієнтації претендентів на набуття післядипломної освіти військово-медичного напряму: методичні рекомендації Міністерства оборони України / Єна А.І., Кальниш В.В., Єщенко В.І., Рум’янцев Ю.В., Кравчук В.В. та ін. (всього 8 осіб). К.: УВМА, 2006. 40 с.
• Психологічні аспекти діяльності та методи тренування професійно важливих психофізіологічних якостей миротворців в умовах країн африканського континенту: методичні рекомендації / Трінька І.С., Кравчук В.В, Кальниш В.В., Щепанков С.М. К.: УВМА, 2017. 24 с.
• Прогнозування адекватності поведінки військовослужбовців в екстремальних умовах: методичні рекомендації / Швець А.В., Коваль О.В., Дорошенко М.М., Іванцова Г.В., Лук’янчук І.А., Мальцев О.В., – К., 2016. – 64 с.
• Швець А.В., Лук’янчук І.А., Трінька І.С., Кальниш В.В., Третяк О.М., Горішна О.В. Удосконалення системи психофізіологічного контролю професійної діяльності корабельних спеціалістів Військово-морських сил Збройних Сил України. – Київ: УВМА, 2015. – 44 с.