Життя. Здоров'я. Перемога

НОВИНИ управління

Опубліковано 25 Листопада 2019 Понеділок 10:23

Спростування інформації щодо віднесення контузій та акубаротравм до НЕ БОЙОВИХ поранень

Останнім часом в соціальних мережах активно поширюється провокативна, неправдива інформація щодо діяльності військових медиків, а саме: прийняття нової класифікації, згідно з якою акубаротравма не відноситься до бойових травм (поранень). Все це робиться, буцім-то для того, щоб штучно зменшити реальні втрати особового складу та не виплачувати грошові компенсації за поранення.

Офіційно наголошуємо, що така Інформація є нічим іншим, як провокацією, спрямованою на підрив автритету українських військових медиків та Збройних Сил України в цілому.
Наведені факти про нібито віднесення акубаротравми, отриманої в бойових умовах до небойових травм є черговим невіглаством окремих представників радикальних сил та викривленням реальної інформації.

Інформуємо, що з метою встановлення єдиних підходів до обліку бойових уражень, що спричиняло негативний вплив на планування медичного забезпечення застосування ЗС України, за поданням Головного військово-медичного управління, наказом начальника управління стандартизації, кодифікації та стандартизації №21 від 04.10.2019 прийнято військовий стандарт ВСТ 01.305.003-2019 (01) «Медичне забезпечення. Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України», за яким акубаротравма кодифікується як «ушкодження вуха внаслідок контузії, акубаротравми» в рубриці механічні ушкодження обличчя голови.

При цьому під терміном «ушкодження» розуміється наслідок впливу снарядів, що ранять, уражаючих факторів або навколишніх предметів на тканини, органи
або системи людського організму. В умовах бойових дій акубаротравма в більшості випадків є наслідком мінно-вибухової травми, яка віднесена до бойової травми, а поранення – це частковий вид травми, морфологічним компонентом якої є рана. Якщо доведено причинно-наслідковий зв’язок між одержаною травмою, ушкодженням, пораненням та бойовими діями (внаслідок застосування засобів ураження противника), то така акубаротравма відноситься до бойових санітарних втрат.

Додатково інформуємо, що в 2017 році фахівцями ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України”, НВМКЦ (ГВКГ), ВМКЦ Південного регіону розроблені методичні рекомедації щодо діагностики, лікування, реабілітації та експертизи акубаротравми, отриманої в зоні бойових дій, які доведений до фахівців та використовуються в  повксякденній діяльності закладів охорони здоров’я в системі Мінстерства оборони України.